MOBILNÍ ÚPRAVNA VODY

Výzkum a realizace vysoce inovativní - multifunkční mobilní i stacionární úpravny povrchových i podzemních vod na vodu pitnou

Realizovaná komplexní zásuvná technologie úpravny do mobilního kontejneru s klimatizovaným prostorem

Využití:

 • Občanská vybavenost
 • Průmyslové uplatnění
 • Oblast kritického ohrožení - v oblasti živelních pohrom, znečištěné, zdevastované oblasti
 • Zemědělství, chovatelský průmysl
 • Charitativní projekty

Multifunkčnost monobloku úpravny - mobilní a současně stacionární:

 • Provoz funkce úpravny v kontejneru nebo vysunutou komplexní technologii bez kontejneru
 • Kaskádové řazení s násobnými výkony - generalizace všech vstupů a výstupů v čelech
  nosných skeletů
 • Připojitelnost skladového a zásobovacího monobloku pro automatické doplňování činidel

Užitná, technologická a ekonomická přidaná hodnota:

 • Kapacita výkonu úpravy vody 10 m3/hod.
 • Vysoká účinnost filtrace - až 99 % (0,5-1 % odpadní voda)
 • Vysoce inovativní typ keramických filtrů
 • Vysoká intenzifikace - velký výkon na malém prostoru
 • Dlouhá životnost bez snížení výkonu a funkčnosti
 • Čištění fyzikálním a chemickým proplachem CEB
 • Intenzivní oxidační proplach CIP
 • Nové konstrukční řešení technologie sorpčního filtru
 • Nový systém hydraulického vyprázdnění GAU
 • Efekt prostorového uspořádání - v minimalistickém prostoru maximální výkon
 • Nasazení ve vysoce rozdílných teplotách vnějšího klima
 • Klimatizace vnitřního prostoru i při otevřených vratech kontejneru
 • Využití vstupního výsuvného modulu s klimatizační přepážkou
 • Nastavení optimálních vnitřních teplotních parametrů
 • Nové konstrukční řešení technologie sorpčního filtru
 • Součástí dodávky na vyžádání - kontejnerový energetický zdroj na bázi OZE
 • Nezávislost na distribučních sítích - alternativa záložního zdroje