O NÁS

SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. 

je malá výzkumná a realizační firma, která se specializuje na aplikovaný výzkum a realizaci automatizačních technologií s orientací na mechatroniku, servisní robotiku, technologická řešení SMART CITIES v českých podmínkách, elektromobilitu, energetiku, výzkum a realizaci nadčasových technologií mobilních monobloků tepelných čerpadel a výzkum a realizaci pokročilých mobilních úpraven vody s elektronickým a senzorickým řízením úpravárenských procesů.

Podnikatelskou strategií firmy je získání, prostřednictvím malého výzkumného a realizačního kolektivu, atraktivního a nadčasového vlastního know-how, prostřednictvím procesů aplikovaného výzkumu a realizovaných prototypů. Ve spolupráci s partnerskými firmami realizovat projekty aplikovaného výzkumu a postupně si vytvářet vlastní podnikatelskou základnu se širším podnikatelským zázemím, finalizací a komercionalizací vlastních produktů s využitím získaných know-how vlastním výzkumem.

Firma vlastní budovu pro konstrukci, výzkum a realizaci prototypů, v současné době získala stavební povolení na rekonstrukci a přístavbu lehké prototypové montážní haly s administrativním a konstruktérským zázemím.

Tento svůj záměr firma dokládá současným duševním vlastnictvím ve formě řady užitných vzorů, patentů a současně i svou přímou spoluúčastí v řešitelských týmech progresivních výzkumných projektů.

Příklady patentů a užitných vzorů - duševního vlastnictví firmy:

Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel s vazbou na transportní platformu

PV 2018-301, PUV 2012-35086 (č. zápisu: 32221)


Modulární technologie stínění s multifunkčním mobilním kontejnerovým monoblokem komplexního systému tepelných čerpadel

PV 2018-404, PUV 2018-35248 (č. zápisu: 32190)


Redukční planetová excentrická převodovka

PV 2010-363 (č. patentu: 306751)


Energetický systém kogenerační jednotky s generátorem vodíku a kyslíku

PUV 2010-23673 (č. zápisu: 21909)


Elektrolyzér osazený elektrodami s katodovou plochou pokrytou vrstvou nanočástic, zejména listy grafenu

PV 2011-47, PUV 2011-23863 (č. zápisu: 23716)


Automatizovaný interface pro řiditelné automatické spojení

PV 2011-231 (č. patentu: 305367), PUV 2011-24237 (č. zápisu: 22880)


Generátor tepelné energie na bázi nízkoenergetických jaderných zdrojů

PV 2012-455, PUV 2012-26355 (č. zápisu: 24213)


Jednotka nízkoenergetických jaderných zdrojů na bázi exotermické reakce kovu s vodíkem

PV 2012-456, PUV 2012-26356 (č. zápisu: 24214)Příklady svého účastnictví na dotačních projektech v oblasti nové generace transportních monobloků tepelných čerpadel a pokročilých mobilních úpravárenských technologií vody:


Projekt OP PIK - Aplikace - "Multifunkční mobilní modulový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel" - ev. č. CZ.01.1.2.0.15_01902409 - projekt úspěšně ukončen prototypem mobilního monobloku tepelných čerpadel vzduch / voda - voda o výkonu 200 kW


Projekt TRIO 4VS - podaný - "Multifunkční plně automatizovaná mobilní úpravna povrchových vod zejména na vodu pitnou s novou vysoce progresivní senzoricky řízenou flokulační technologií" - ev. č. FV40087