Společnost SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. je kreativní malá výzkumná a realizační firma se zaměřením na výzkum, vývoj a realizaci prototypů průlomových projektových cílů: Mechatronika – Digitální environmentální technologie - Nová technologická řešení mobilních i stacionárních úpraven vody - Pokročilé technologie mobilních i stacionárních tepelných čerpadel, zejména velkokapacitních (výkonnostní řada 50 kW - 200 kW - vzduch/voda, voda/voda, země/voda s predikcí tepla a chladu) - Nadčasová projektová řešení technologií SMART CITIES - Průlomové projekty technologických celků v nízkoemisní energetice.

RNDr. Jiří Slovák

statutární zástupce společnosti, výkonný ředitel 

Dlouholeté zkušenosti s řízením státních a privátních institucí a náročných výzkumných a realizačních projektů v oblasti jaderné energetiky a energetických zdrojů na bázi OZE, s projekty v trendu Průmysl 4.0 a Smart-cities. V současnosti se zaměřením na transformace průlomových know-how do podnikatelské sféry.

prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

ředitel pro výzkum a vývoj

Dlouholeté zkušenosti v oblasti koordinace komplexních robotických systémů mobility, v řízení mezinárodních výzkumných projektů. Účast na světově nových koncepčních řešeních technologických celků, v symbiózách oblastí mechatroniky a energetiky zejména na bázi OZE, s orientací na Smart cities a enviromentální technologie.

Strategie - nástroje:

  • Systémové procesy generování inovačních podnikatelských záměrů pro malé a střední podniky
  • Generování výzkumných a inovačních projektových cílů a realizačních procesů, cíleně orientovaných pouze na přesně definovaný potenciál a potřeby cílového subjektu, s prokazatelnou pozitivní prognózou progresivní komercionalizace
  • Nástroj: vyhledávací a monitorovací systém s využitím dostupných globálních databází světového výzkumu, výzev a projektů, světových trhů a tržních trendů
  • Definování seznamu progresivních výzkumných projektů a nových výrobních programů s využitím analýz, patentových a komerčních rešerší
  • Tvorba nových nástavbových patentovatelných koncepcí a inovačních řešení projektových a komerčních výstupů monitoringu
  • Transformace do dílčích progresivních podnikatelských záměrů