Firma SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. je malá výzkumná a realizační firma se zaměřením na oblast energetických technologií – zejména vysokokapacitních mobilních i stacionárních tepelných čerpadel s vysokým inovačním potenciálem, mobilních i stacionárních úpraven povrchových a podzemních vod na vodu pitnou, na oblast robotických mobilních platforem se všesměrovým pohybem a agrorobotiky. Firma využívá systém - fantazie - myšlenka - koncepce - modelová a výrobní dokumetace - výroba prototypu s využitím kooperací a nákupu komponentů - montáž prototypu - implementace hardware a software - optimalizace. 

Jaroslav Recman

předseda představenstva a výkonný ředitel

j.recman@slezskamechatronika.cz

prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

ředitel pro výzkum a vývoj

v.mostyn@slezskamechatronika.cz