SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. je malá výzkumná a inženýrská firma, která se specializuje na aplikovaný výzkum a realizaci malých, částečně i plně ostrovních energetických zdrojů na bázi OZE a vysoce progresivních technologií úpravy vody, technologií výroby vodíku a transportních robotických platforem. Naší doménou jsou kompaktní technologická řešení, v modulárním, škálovatelném, plně digitalizovaném, v mobilním či statickém provedení v oblasti malé energetiky na bázi OZE a v oblasti vodního hospodářství. Společnost realizuje výzkumné a vývojové projekty vysoce inovačního a světově průlomového typu, participuje na náročných výzkumných projektech s vysokým uplatněním mechatroniky, servisní robotiky, SMART technologických řešení.    

Modularita - Škálovatelnost - Plná digitalizace řízení procesů - SMART, vše s vysokou úrovní zajištění kybernetické bezpečnosti.


· Naše kompetence:

 • Výzkum a vývoj 
 • Odpovědná, kompetentní výroba
 • Komercionalizace a podpora zákazníka

· Výzkum a vývoj

Naše produkty přináší zákazníkovi vysokou přidanou hodnotu, kterou reálně potřebuje a která na trhu v daný okamžik částečně či zcela chybí.

Příklad 1 - technologicky nové, modulární, mobilní kontejnerové úpravny vody, s vyšší technologickou i užitnou přidanou hodnotou, navržené s maximálním ohledem na efektivitu úpravy vody (využívá moderní keramickou membránu), snadné ovládání (vč. dálkového monitoringu on-line) a prostorovou nenáročnost (3 hlavní stupně úpravy vody instalované do kontejneru o velikosti 10 stop).

Příklad 2 - monoblok tepelných čerpadel hybridního typu vzduch / voda - voda se světově novým patentovaným řešením, k výrobě elektrické energie, tepla, chladu, se skladování tepelné energie, s inteligentní řídicí jednotkou umožňující v závislosti na predikci klimatu volbu vhodného provozního módu provozu tepelných čerpadel, s automatickou on-line kontrolou.

· Odpovědná, kompetentní výroba

Společnost SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. má propracovaný systém výroby na bázi sítě vysoce specializovaných kooperujících firem vybavených nejmodernějšími NC, CNC stroji a svařovací technikou. Finální montáž zařízení je prováděna ve vlastních výrobních prostorách, s finálním testováním a garancí zákazníkovi, že dodávané zařízení dosahuje deklarovaných technických parametrů a bude minimálně po celou záruční dobu z hlediska samotného provozu bez závad za předpokladu dodržování předem definovaných podmínek provozu a údržby.

Realizace prototypů probíhá ve vlastních provozech, s optimalizací výrobních procesů v systému Nápad » Modelová dokumentace » Výrobní dokumentace » Prototyp

· Komercionalizace a podpora zákazníka

Poskytujeme komplexních služeb pro zákaznickou klientelu všechny naše zákazníky, nedodáváme pouze "hotový výrobek", ale zajišťujeme rovněž následující činnosti:

 • Nezávazná konzultace a návrh základního designu zařízení tak, aby co nejlépe plnilo potřeby klienta
 • Pomoc se zpracováním žádosti o dotace k pořízení zařízení a následná asistence při administraci projektu (tzv. dotační management - zpracování průběžné a závěrečné zprávy, zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, organizace výběrového řízení, kontrola rozpočtu a uznatelnosti nákladů, aj.)
 • Pomoc s vyřízením případných povolení potřebných k instalaci a provozu zařízení apod.

· Naše zázemí, zkušenosti a znalosti

Duševní vlastnictví

 • Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel s vazbou na transportní platformu PV 2018-301, PUV 2012-35086 (č. zápisu: 32221)
 • Modulární technologie stínění s multifunkčním mobilním kontejnerovým monoblokem komplexního systému tepelných čerpadel PV 2018-404, PUV 2018-35248 (č. zápisu: 32190)
 • Energetický systém kogenerační jednotky s generátorem vodíku a kyslíku PUV 2010-23673 (č. zápisu: 21909)

VaV projekty - podporované z dotačních programů MPO - TAČR

 • Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel - ev. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0002358
 • Výzkum a realizace prototypu multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch/voda-voda, s progresivním autonomním energetickým managementem - ev. č. TK02020099
 • Robotický systém pro zemědělství 21. století - ev. č. FW03010175

Vlastní výzkum

 • Mobilní modulární kaskádovatelná technologie úpravy povrchových vod na vodu pitnou
 • Nové technologické řešení gau-filtrů k odstranění mikrobiální kontaminace
 • Progresivní technologie flokulace
 • Stohovatelný generátor výroby vodíku
 • Nové konstrukční řešení bloků tepelných skladů