ENERGOKONTEJNER

Modulární, variabilní, mobilní i stacionární
SYSTÉM TEPELNÝCH ČERPADEL
vzduch/voda i voda/voda
s výkonem od 50 do 200 kW


Výhody a možnosti využití

  • Multifunkčnost - stacionární i mobilní řešení, výroba tepla/chladu.
  • Nízká hlučnost - vlastní unikátní konstrukce výměníku v kombinaci s automatickým řízením provozu ventilátoru
  • Kaskádový systém uspořádání - násobení tepelných výkonů.
  • Digitální dálková správa systému, optimalizace provozu.
  • Automatizovaný lamelový systém ochrany bočních ploch výparníků.
  • Dlouhodobá životnost a spolehlivá funkčnost i v extrémních podmínkách.
  • Střešní nástavba s automatizovanou funkcí posunu střešních modulů pro aplikace v lokalitách s vysokou četností sněhových srážek.
  • Flexibilní doprava monobloku kontejnerovými nosiči IZS a komerčně dostupnými prostředky.


EnergoKontejner je multifunkční a komplexní systém

Monoblok je schopen vyrobit až 200 kW tepelné energie. Využívá systému tepelných čerpadel na principu vzduch-voda. Je využitelný pro:

  • vytápění / klimatizování větších objektů typů výrobních hal, zemědělských farem, logistických skladů, apod.

  • dodávky tepla v krizových situacích (průmyslové havárie, poruchy v distribuční síti, v humanitárních misích)

Typickými uživateli mohou být jak podnikatelské subjekty, tak veřejné organizace - města, obce, hasičský záchranný sbor / integrovaný záchranný systém.