PROJEKTY

Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel s vazbou na transportní platformu

Multifunkční osvětlovací robot

Ostrovní věžové energetické centrum