Zaměřujeme se na chytrá, vysoce inovativní, progresivní, plně digitalizovaná, modulární, škálovatelná řešení technologií malých energetických zdrojů na bázi OZE a technologií úpraven vody jak v mobilním, tak stacionárním provedení. Toho dosahujeme mimo jiné chytrým, modulárním nosným systémem, umožňující jednoduchou instalaci a škálování, přesně na míru potřeby zákazníka.

Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel s vazbou na transportní platformu

Tento monoblok je schopen vyrobit až 200 kW tepelné energie. Využívá k tomu tepelných čerpadel na principu vzduch-voda. Je využitelný k:

  • vytápění/klimatizování větších objektů typů výrobních hal, zemědělských farem, logistických skladů, apod.

  • dodávkám tepla v krizových situacích (průmyslové havárie, poruchy v distribuční síti, v humanitárních misích)

 Typickými uživateli tak mohou být jak podnikatelské subjekty, tak veřejné organizace - města, obce, hasičský záchranný sbor / integrovaný záchranný systém

Mobilní úpravna vod

Nová progresivní technologická řešení multifunkčních mobilních úpraven povrchových a podzemních vod na vodu pitnou.

Multi Energověž

Demonstrační komunitní multizdrojové bezemisní energocentrum

Cíl projektu

Výzkum, vývoj a realizace výukového a demonstračního komunitního, multizdrojového věžového energocentra na bázi OZE - Multi Energověž, sloužícího ke studijním a demonstračním účelům, k ověření funkčnosti a efektivity komunitního ostrovní energocentra. Multi Energověž bude využívat betonového skeletu opuštěné těžní věže vybraného areálu OKD, s instalací bezemisních energetických zdrojů, využívajících měnící se potenciál větrné, sluneční a geotermální energie a se sestavou velkokapacitního bateriového a gravitačního skladu elektrické a skladu tepelné energie. Multi Energověž bude osazena plně autonomním energomenagementem, reagujícím na konkrétní klimatické podmínky a požadavky na odběr energií uživatelem.

Multi Energověž bude sestávat ze dvou bloků:

(1) Elektro energoblok - fotovoltaické moduly a větrné turbíny se svislou osou otáčení v symbióze se skladováním elektrické energie v bateriovém skladu a gravitačním skladem, využívající vertikálního profilu skeletu těžní věže
(2) Termální energoblok - pokročilá tepelná čerpadla spolu se solárními systémy se skladování tepelné energie v systémech na bázi fázové změny a jejich využití k vytápění budovy.

Demonstrace funkcionality jednotlivých systémů a celého energomanagementu bude na bázi kombinace fyzické a virtuální reality, demonstrující optimalizovanou účinnost všech systémů za plného provozu

Creobot

Světově nové technologické řešení multifunční autonomní robotické platformy CREOBOT se všesměrovým pohybem.