Zaměřujeme se na chytrá, vysoce inovativní, progresivní, plně digitalizovaná, modulární, škálovatelná řešení technologií malých energetických zdrojů na bázi OZE a technologií úpraven vody jak v mobilním, tak stacionárním provedení. Toho dosahujeme mimo jiné chytrým, modulárním nosným systémem, umožňující jednoduchou instalaci a škálování, přesně na míru potřeby zákazníka.

Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel s vazbou na transportní platformu

Tento monoblok je schopen vyrobit až 200 kW tepelné energie. Využívá k tomu tepelných čerpadel na principu vzduch-voda. Je využitelný k:

  • vytápění/klimatizování větších objektů typů výrobních hal, zemědělských farem, logistických skladů, apod.

  • dodávkám tepla v krizových situacích (průmyslové havárie, poruchy v distribuční síti, v humanitárních misích)

 Typickými uživateli tak mohou být jak podnikatelské subjekty, tak veřejné organizace - města, obce, hasičský záchranný sbor / integrovaný záchranný systém

Modulární věžové energetické systémy

·

Navrhujeme a dodáváme modulární věžové energetické systémy s různými energetickými zdroji o různých parametrech dle konkrétních potřeb a přání zákazníka. Jedná se většinou o kombinaci zdrojů pro výrobu elektrické energie (fotovoltaické panely, větrné turbíny) s bateriovým skladem a tepelné energie (solární panely, tepelná čerpadla) s výměníky a zásobníky tepla.

Hlavní přidanou hodnotou, kterou do tohoto systému vkládáme, je náš vlastní energetický management - naše vlastní řídicí jednotka se speciálním softwarovým algoritmem pro optimální využívání jednotlivých energetických zdrojů v jejich vzájemné interakci ve vazbě na predikované a aktuální klimatické podmínky, aktuální stav akumulované energie, ad. Díky tomuto vyspělému energetickému managementu dosahují modulární věžové energetické systémy maximálního výkonu a účinnosti.

Modulární věžové energetické systémy mohou být instalovány na střechách výškových budov (mrakodrapy, těžní věže). Tyto systémy mohou fungovat jako ryze ostrovní nebo být součástí standardní rozvodné sítě.