Firma SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. je malá výzkumná a realizační firma se zaměřením na oblast robotických mobilních platforem se všesměrovým pohybem, robotických agrotechnologií, autonomních platforem v industriální oblasti a energetických technologií – zejména vysokokapacitních mobilních i stacionárních tepelných čerpadel s vysokým inovačním potenciálem a mobilních i stacionárních úpraven povrchových a podzemních vod na vodu pitnou v režimu průlomových technologií. Strategií a cílem firmy je reálné využití v současné době realizovaných i probíhajících projektů k založení podnikatelských záměrů s partnerskou podporou.

Příklady ukončených výzkumných a realizačních projektů, projektů probíhajících a projektů přihlášených v dotačních výzvách, ve kterých je firma SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. přímým účastníkem jako spoluřešitel:

Oblast digitalizace a robotiky v zemědělství:

  • AGROROBOT - Modulární zemědělský robot vychází z aktuálních trendů Zemědělství 4.0 zaměřených na autonomní robotické platformy v zemědělské prvovýrobě pro zajištění obživy obyvatelstva.

Výzkum a realizace prototypu medicínského asistivního robotu:

  • ROBOCOUCHAIR - vývoj a realizace prototypu robota pro transport a rehabilitaci handicapovaných pacientů a podporu bezasistenčního života seniorů.

Oblast nízkoemisní energetiky:

  • Monoblok tepelného čerpadla voda-voda - výkon 100 kW, situován v areálu bývalého Dolu Jeremenko, vytápí strojovnu těžního stroje - čerpá geotermální energii z nuceně čerpaných důlních vod. Vyvinuto pro firmu GASCONTROL.
  • Mobilní kontejnerový monoblok tepelných čerpadel vzduch-voda - škálovatelný výkon až 200 kW, systém automatického krytí střechy pro lepší funkci výparníků v případě hustého sněžení.
  • ENERGOKONTEJNER - mobilní kontejnerový monoblok hybridních tepelných čerpadel vzduch/voda-voda, škálovatelný výkon až 100 kW, integrované solární a fotovoltaické panely (pro napájení příslušenství).

Oblast konce jaderného palivového cyklu a ukládaní radioaktivních odpadů:

  • Heavy robot - robotická transportní platforma pro ukládání kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem, pro alternativní technologii ukládání ve svislých vrtech, určen k přepravě po kolejích, může být alternativně vybaven koly otočnými ve svislém čepu - vhodný pro využití také např. v těžkých průmyslových povrchových provozech. Budoucím uživatelem je SÚRAO a podniky těžkého průmyslu.

Oblast digitálních environmentálních technologií:

  • Mobilní digitálně řízená kontejnerová úpravna vody - kapacita 10 m3/h upravené vody, vybavena moderním trubkovým flokulátorem a keramickou membránou s plně digitalizovaným systémem řízení a indikace potřeby zásahu obsluhy.