Zaměřujeme se na chytrá, vysoce inovativní, progresivní, multifunkční, plně digitalizovaná technologická řešení energetických zdrojů na bázi OZE a sofistikované technologie úpraven povrchových vod na vodu pitnou, v mobilním i stacionárním provedení. Využíváme systém fantazie - myšlenka - kreativita - koncepce - modelová a výrobní dokumentace - prototyp v reálném provedení - příprava na podnikatelský záměr.

Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel s vazbou na transportní platformu

Monoblok je schopen vyrobit až 200 kW tepelné energie. Využívá systému tepelných čerpadel na principu vzduch-voda. Je využitelný pro:

 • vytápění / klimatizování větších objektů typů výrobních hal, zemědělských farem, logistických skladů, apod.

 • dodávky tepla v krizových situacích (průmyslové havárie, poruchy v distribuční síti, v humanitárních misích)

 Typickými uživateli mohou být jak podnikatelské subjekty, tak veřejné organizace - města, obce, hasičský záchranný sbor / integrovaný záchranný systém.


Mobilní úpravna vody

Nová progresivní technologická řešení multifunkčních mobilních úpraven povrchových a podzemních vod na vodu pitnou.

Užitná, technologická a ekonomická přidaná hodnota

 • Vysoká účinnost filtrace a 99 % (0,5 - 1 % odpadní voda)
 • Inovativní typ keramických filtrů
 • Nové konstrukční řešení technologie sorpčního filtru
 • Nový systém hydraulického vyprázdnění GAU
 • Multifunkčnost monobloku úpravny - mobilní i stacionární využití
 • Efektr prostorového uspořádání, v minimalistickém prostoru maximální výkon
 • Možnost nasazení ve vysoce rozdílných teplotách vnějšího klima
 • Synchronní dodání energetického monobloku

Využití

 • občanská vybavenost, průmyslové uplatnění, oblasti kritického využití - živelných pohrom, zemědělství a chovatelský průmysl, charitativní projekty a další.

Slezské enviromentální multifunkční věžové centrum

Cíl projektu

Nadčasové multifunkční environmentální věžové centrum s orientací na výukové a demonstrační procesy v oblasti nízkoemisní energetiky, digitálních environmentálních technologií, mechatroniky a robotiky s cílem podpory aplikovaného výzkumu a transformací jeho výsledků do podnikatelské sféry.

Předpokládané technologické a uživatelské parametry věžového centra:

 • Energetická nezávislost na distribučních sítích
 • Systém energetických zdrojů na bázi OZE
 • Automatizované systémy směrového natáčení pokročilých typů fotovoltaických monobloků
 • Vertikální větrná turbína pokročilé generace s přístupem vizualizace technologického systému
 • Pokročilé energetické sklady - elektrické energie - tepelné energie
 • Nadřazený řídicí management všech funkcí nové generace - výukové a prezentační chytré řídicí centrum všech systémů objektu s maximální vizualizací procesů
 • Nezávislost zásobování vodou - pokročilá technologie sběru a úpravy dešťové vody
 • Stěnový výškový monoblok vertikální farmy s autonomním systémem zásobování vodou a automatizovaným řízením obslužných úkonů
 • Centrum monitoringu a analýz kvality vzdušných vrstev dílčích výškových horizontů pokročilé generace
 • Prezentace projektových generelů strukturálních změn industriálních oblastí MSK
 • Restaurační a společenské centrum s technologickou výbavou pokročilé generace - robotické gastronomické procesy
 • Prezentace robotických systémů se zaměřením na umělou inteligenci v EU a světě, na reálné cíle budoucího SMART CITIES ostravské aglomerace
 • Prodejní centrum chytrých technologií spotřebitelské sféry, výukových a volnočasových aktivit
 •  Nadřazený řídicí management všech funkcí nové generace