Jiří Slovák

statutární zástupce společnosti, výkonný ředitel 

Má dlouholeté manažerské zkušenosti a zkušenosti z řízení výzkumných a realizačních projektů v oblasti ekologie. Má bohaté zkušenosti s jednáním s úřady a lidmi, zákazníky. Je členem Okresní hospodářské komory. Hovoří plynně anglicky a rusky, částečně německy a polsky. 

Libor Dvorský 

zástupce ředitele, vývoj vysoce progresivního a technologicky inteligentního řešení

Dlouholeté zkušenosti z oblasti prodeje strojírenských produktů soukromým investorům, ale i státnímu sektoru v tuzemsku a zahraničí, zkušenosti z projektového řízení a podíl na výstavbě několika prototypových strojů a zařízení pro hasiče a armádu. Orientace v oblasti kontejnerových dodávek armádě, humanitárním organizacím a integrovanému záchrannému systému. Přehled mnoha odvětvových asociací. Hovoří anglicky a rusky.

David Pawera 

zástupce ředitele, služby v oblasti inovativních řešení 

Disponuje širokými a dlouhodobými zkušenostmi z obchodu, marketingu a projektového řízení. Má komplexní přehled o českých a evropských dotačních programech v oblastech výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, ad. Hovoří plynule anglicky a německy, částečně polsky.